tłumaczenia przyrodnicze - biuro tłumaczeń

Wykonywanie tłumaczeń tekstów przyrodniczych uchodzi za przyjemne zajęcie dla absolwentów kierunków przyrodniczych. Nauki przyrodnicze stoją w kontraście do nauk humanistycznych, jednak rozróżnienie to jest nieostre. Tłumaczenia przyrodnicze przez biuro tłumaczeń.

Wg jakich kryteriów można wyodrębnić nauki przyrodnicze

Według Wikipedii do nauk przyrodniczych zalicza się biologię, chemię, fizykę, geografię i astronomię. Inne rzetelne źródła włączają w ten poczet również matematykę i kosmologię, czyli naukę o wszechświecie. Uważam, iż należy pokusić się także o przyporządkowanie do tej grupy takich nauk jak farmacja, medycyna, rolnictwo, a już z całą pewnością – biotechnologia. Tym trzem pierwszym bliżej bowiem do poznawania przyrody (opracowanie, produkcja i stosowanie leków naturalnych na bazie wyciągów z roślin czy sproszkowanych rogów zwierząt) niż do traktowania o humanistycznych aspektach życia. Czwarta stanowi zaś nowy twór, który wyewoluował z biologii molekularnej, kiedy ta zaczęła się zajmować technikami inżynierii białek i DNA: klonowaniem genów i zwierząt czy innymi technikami manipulacji materiałem biologicznym.

Tłumaczenia przyrodnicze – inokulacja mikroorganizmów na żel w szalkach Petriego przy pomocy ezy.

Ciekawostki dotyczące statystyki jako narzędzia badawczego w naukach przyrodniczych

Tłumaczenia przyrodnicze to zazwyczaj także tłumaczenia naukowe, gdyż obejmują swym zakresem nauki ścisłe, których głównym narzędziem opisu jest aparat rachunku matematycznego i statystycznego. Statystyka matematyczna to dziedzina konieczna do przeprowadzenia rachunku prawdopodobieństwa popełnienia błędu przy znajdowaniu korelacji pomiędzy dwiema zmiennymi w badaniach naukowych w obrębie tych dziedzin. W badaniach eksperymentalnych przyjmuje się powszechnie, iż jeśli ryzyko błędu oznaczenia dla losowo dobranej próby dużej wynosi mniej niż 5% (co jest tożsame z poziomem istotności), to hipoteza zerowa, czyli nasze założenie, zostaje spełniona i występuje dana zależność w przyrodzie.

Komu warto zlecić tłumaczenia przyrodnicze

biuro tłumaczeń
biuro tłumaczeń

Certyfikowany tłumacz techniczny, który uzyskał specjalizację w którejś z nauk przyrodniczych, np. z biologii, matematyki lub medycyny (np. taki, jak tutaj: tłumaczenia przyrodnicze – Best Text), będzie zatem prawdopodobnie najlepszym wyborem w przypadku konieczności zlecenia do tłumaczenia tekstu artykułu naukowego czy manuskryptu o tematyce biologicznej, matematycznej bądź medycznej.

Proofreading – korekta językowa native speakera j. angielskiego

Ponadto jeśli taki tłumacz prowadzi biuro tłumaczeń, zatrudniając native speakerów języka angielskiego, tłumaczenie naukowe może trafić do klienta w jeszcze doskonalszej formie, tj. po korekcie i/lub redakcji Brytyjczyka, tzn. jego finalna jakość powinna być najwyższa z możliwych do osiągnięcia na rynku translatorskim, tym bardziej że występuje wówczas dwuetapowe sprawdzenie poprawności tłumaczenia (double check) – autokorekta tłumacza na koniec jego pracy z tekstem + proofreading (korekta językowa native speakera).

Stopka autorska:

Daniel Korcz, mgr biotechnologii, właściciel biura tłumaczeń specjalistycznych „Best Text”, certyfikowany tłumacz techniczny języka angielskiego

2 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *